Portfolio

Portret    

 

Pasja portrecistów – to studiowanie twarzy. Szukanie w twarzy – całej prawdy. Tej, która jest na powierzchni, danej bezpośrednio, niejako dotykalnie, ale najbardziej tej, która jest utajona, która ma swoje źródło wewnątrz nas. Ta prawda jest zamknięta w kodach, a kody zawarte w spojrzeniu, w rysach twarzy, w jej wyrazie. Zdolność ich odkrycia jest miarą talentu portrecisty. Każdy portret jest próbą odczytania nieznanego alfabetu. Sztuka jest poszukiwaniem.” – Ryszard Kapuściński